OTÇULUQ

луговодство
OTÇALAN
OTDIRMIQLAYAN

Digər lüğətlərdə