OTBİÇƏN

1. косарь; 2. сенокосилка;
OTARTMAQ
OTÇALAN

Digər lüğətlərdə