PÜSKÜRTÜ

is. Püskürmə işi; püskürmə. Vulkan püskürtüsü.
// Püskürmə halında olan vulkanın ağzından çıxan kütlə; lava.
PÜSKÜRTMƏK
PÜSTƏ

Значение слова в других словарях