PÜXTƏLƏŞMƏK

f. Bir işdə təcrübə qazanmaq, təcrübələnmək, ustalaşmaq, bərkdən-boşdan çıxmaq, püxtələnmək, yetkinləşmək, bərkimək.
Bütün ölkəni sel kimi bürüyən partizan dəstələri də bu dağlarda püxtələşmişdi. S.Vəliyev.

PÜXTƏLƏŞMƏ
PÜXTƏLİK

Значение слова в других словарях