PISPISA

I
(Zəngilan)
yabanı bitki adı. – Pıspısa yanığa dərmandı
II
(Bakı, Cəlilabad)
bax pıspıs . – Pıspısa pısıldey (Cəlilabad)
III
(Ucar)
pıç-pıç. – Pıs-pısa öy yıxar
PISPIS
PIŞDIX

Значение слова в других словарях