PIXTALANDIRMAQ

кил. pıxtalaşdırmaq.
PIÇILTILI
PIXTALANMAQ

Digər lüğətlərdə