PƏDƏRŞAHLIQ

патриархат
PƏDƏRŞAHİ
PƏH-PƏH

Digər lüğətlərdə