PƏNCŞƏNBƏ

четверг
PƏNCƏRƏ
PƏNCUR

Digər lüğətlərdə