PAXIR

bax pas.
Baxıb saxta gözümüzlə; Hamar gördük çuxuru biz; Saray bildik axuru biz; Görəmmədik qat bağlayan paxırı biz. B.Vahabzadə.

Синонимы

  • PAXIR paxır bax pas
  • PAXIR pas

Этимология

  • PAXIR Alınma sözdür, mənası “mis” deməkdir. Paxırı çıxmaq ifadəsi “cilası yox olub, mis üzə çıxıb” mənasını əks etdirir
PAXILLIQ
PAXIRLANMA

Значение слова в других словарях