PİLLƏKƏN

is. [ fars. ] Çıxmaq və düşmək üçün pillələrdən düzəldilmiş qurğu. Daş pilləkən.
[Yaşlı kişi:] Pilləkənə açılan qapını açdıqda qarşımda qara ipək çarşaba bürünmüş, üzünü rübənd ilə örtmüş bir qadın gördüm. S.Hüseyn.
[Bəyim xala] Canbalayevlərin pilləkəninin o biri tərəfində, eynən mənimki tək balaca bir otaqda olurdu. İ.Hüseynov.

Синонимы

  • PİLLƏKƏN PİLLƏKƏN [Afət:] Gəl gedək, bu gün də, qadın pəhləvan; Qaldır o inəyi qırx pilləkandan (A.Şaiq); ESKALATOR (hərəkət edən pilləkən) Biletlərimizi hərək
PİLLƏ-PİLLƏ
PİLLƏLİ

Значение слова в других словарях