PİSİKMƏK

PİSİKMƏK – ŞİRNİKMƏK Rüstəm kişi də məsələnin bu tərəfindən yapışıb onu pisikdirdi (M.İbrahimov); Elə həmin gündən başlayaraq pula şirnikib cibgirliyə başladı (C.Əmirov).

PİS
PİSLƏMƏK

Значение слова в других словарях