PİS

PİS – YAXŞI Qoymayaq yaxşını pisləsin pislər (R.Rza).

PİNTİ
PİSİKMƏK

Значение слова в других словарях