PİYLƏNMƏK

PİYLƏNMƏK I f. Kökəlmək, piy bağlamaq. Maddələr mübadiləsi düzgün getmədiyi üçün Qızxanım yaman piylənmişdi (A.Əbilov).

PİYLƏNMƏK II f. Varlanmaq. Əliəyri Cibidoluyev varlandı, piyləndi, amma yedikləri boğazında qaldı, ilişdi, dama düşdü (A.Əbilov).

PİYLƏMƏK
PLATFORMA

Значение слова в других словарях