PLANTÁSİYA

[ lat. plantatio – əkin]
1. Müəyyən kənd təsərrüfatı məhsulu (məs.: şəkər qamışı, pambıq, çay, qəhvə və s.) yetişdirmək sahəsində ixtisaslaşmış iri kapitalist əkinçilik təsərrüfatı.
2. Xüsusi kənd təsərrüfatı bitkisi əkilmiş iri torpaq sahəsi; tarla, zəmi. Çay plantasiyası.
– Ağacların qalın gövdələri arasından yaşıl tütün plantasiyası görünür, çöldə işləyən qızların mahnısı ucalırdı. H.Seyidbəyli.

Синонимы

  • PLANTASİYA plantasiya bax tarla

Этимология

  • PLANTASİYA lat. plantatio – bitki əkilməsi
PLANŞÉT
PLANTÁTOR

Значение слова в других словарях