PRİKAZ

[ rus. ] tar. XVI əsrdən XVIII əsrin əvvəllərinə qədər Rusiya dövlətində dövlət idarəsinin ayrıca sahəsinə baxan idarə. Cari idarə işləri üçün xüsusi müəssisələr vardı ki, bunlara da prikazlar deyilirdi.
PREZİDENTLİK
PRİMA-BALERİNA

Значение слова в других словарях