PRİMA-BALERİNA

[ ital. prima – balerina] Baletdə əsas rolu ifa edən rəqqasə.
PRİKAZ
PRİMİTİV

Значение слова в других словарях