PRİNSİPİALLIQ

is. Sözdə və işdə ardıcıl surətdə müəyyən prinsipləri keçirmə, onlara ciddi riayət etmə.
Ədəbi, nəzəri tənqid ardıcıllıq, prinsipiallıq tələb edir. S.Rəhimov.

PRİNSİPİAL
PRİNSİPLİ

Значение слова в других словарях