PRİNSİPLİ

sif. Prinsipə ciddi riayət edən, onu əsas götürən; prinsipial. Prinsipli adam.
– Qaratel inad və prinsipli idi. Ə.Vəliyev.

PRİNSİPİALLIQ
PRİNSİPSİZ

Значение слова в других словарях