PROTESTANTİ́ZM

[ lat. ] XVI əsrdə katolisizmə protest əlaməti olaraq reformasiya ilə əlaqədar əmələ gələn müxtəlif xristian məzhəblərinin ümumi adı; protestantlıq.
PROTESTANT
PROTESTANTLIQ

Значение слова в других словарях