QÜBBƏVARİ

кил. qübbəşəkilli.
QÜBBƏŞƏKİLLİ
QÜDRƏT

Digər lüğətlərdə