QÜRBƏTZƏDƏ

sif.is. [ ər. qürbət və fars. …zədə] Qürbətə düşmüş, vətənindən uzaq düşmüş, qürbət keçirən; qəriblikdən yorulmuş, usanmış.
QÜRBƏTLİK
QÜRƏ

Значение слова в других словарях