QICQIRTMA

I
сущ. от глаг. qıcqırtmaq
1. брожение
2. переквашивание
II
прил. бродильный. Qıcqırtma sənayesi бродильная промышленность
QICQIRMIŞ
QICQIRTMAQ

Digər lüğətlərdə