QƏBİREŞƏN

кил. goreşən.
QƏBİRDAŞI
QƏBİRİSTAN

Digər lüğətlərdə