QƏBULÇU

is. Göndərilən, ya təhvil verilən malı və s. qəbul edən işçi, xidmətçi.
Zavod sahibi gəlir, qəbulçuya lazımi buyuruq və göstərişlər söyləyir. H.Nəzərli.

QƏBUL
QƏBULEDİCİ

Значение слова в других словарях