QƏDƏHƏBƏNZƏR

прил. бокаловидный. Qədəhəbənzər hüceyrələr биол. бокаловидные клетки, qədəhəbənzər tac бот. бокаловидный венчик
QƏDƏHCİK
QƏDƏHNUŞ

Digər lüğətlərdə