QƏDƏHCİK

сущ. бокальчик
QƏDƏH-QƏDƏH
QƏDƏHƏBƏNZƏR

Digər lüğətlərdə