QƏDƏMSİZ

sif. Ayağı düşərsiz, ayağı düşməz; uğursuz, bədqədəm.

Синонимы

  • QƏDƏMSİZ uğursuz — xeyirsiz
QƏDƏMLİ
QƏDƏR

Значение слова в других словарях