QƏDDARƏ

is. [ ər. ] köhn. Hər iki tərəfi kəsən ağır qılınc.
Nəhayət, [əlbəyaxa vuruşmalardan] heç bir şey çıxmazdı, qəddarələr və xəncərlər işə düşərdi. H.Sarabski.

QƏDDARCASINA
QƏDDARLIQ

Значение слова в других словарях