QABALAŞMAQ

f. Qaba olmaq; zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, codlaşmaq.

Синонимы

  • QABALAŞMAQ kobudlaşmaq — codlaşmaq

Антонимы

  • QABALAŞMAQ QABALAŞMAQ – ZƏRİFLƏŞMƏK Şaiqin rəftarı yoldaşlarına qarşı qabalaşmışdı. Zərifə böyüdükcə həm xasiyyətcə, həm də zahiri cəhətdən zərifləmişdir
QABALAŞMA
QABALIQ

Значение слова в других словарях