QABAQDAKI

прил.
1. передний (находящийся впереди). Qabaqdakı evlər передние дома, qabaqdakı cərgələr передние ряды
2. ближайший. Qabaqdakı kənd ближайшее село
3. наступающий. Qabaqdakı bayram наступающий праздник
4. приближающийся (становящийся близким по времени). Qabaqdakı imtahanlar приближающиеся экзамены, qabaqdakı səpin приближающийся сев, qabaqdakı toy приближающаяся свадьба
QABAQDA
QABAQDAN

Digər lüğətlərdə