QABAQGÖRƏN

sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər.
Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları … alçaq düşmənlərlə öz mübarizəsini daha artıq gücləndirirdi(lər). H.Sarabski.

Синонимы

  • QABAQGÖRƏN qabaqgörən bax tərəqqipərvər, uzaqgörən
QABAQDAN
QABAQGÖRƏNLİK

Значение слова в других словарях