QABAQLAR

z. formerly, previously, in the past, in former times; Qabaqlar burada bazar var idi. There was a market here formerly; Mən qabaqlar onu görməmişdim I hadn’t seen him / her previously

QABAQLANMAQ
QABAQLARDA

Значение слова в других словарях