QABARDILMAQ

məch. Qabarıq hala (şəklə) salınmaq, şişirdilmək.
QABARDILMA
QABARDİN

Значение слова в других словарях