QABARTMALI

sif. Qabartmaları, qabartmalar şəklində bəzəyi olan.
Yan divarlardan birisində … güzgülər vurulmuşdu; o birisində zərif naxışlı əlvan qabartmalı taxçalar vardı. Çəmənzəminli.

QABARTMAQ
QABAYUNLU

Значение слова в других словарях