QEYDETMƏ

сущ.
1. регистрация, регистрирование
2. фиксирование. Zəlzələni qeydetmə фиксирование землетрясения
QEYDEDİCİ
QEYDƏALAN

Digər lüğətlərdə