QİDALI

питательный
QİDALANMAQ
QİDALILIQ

Digər lüğətlərdə