QİSASÇI

is. Qisas almağa çalışan, intiqama can atan.
Məndən də nə zalım çıxar, oğlum, nə qisasçı; Bir dəfə bunu anla, ipəkdən qəzil olmaz. Şəhriyar.

Синонимы

  • QİSASÇI intiqamçı
QİSAS
QİSASÇILIQ

Значение слова в других словарях