QİYMƏLƏTDİRMƏK

кил. qiymələtmək.
QİYMƏLƏMƏK
QİYMƏLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə