QLİSERİ́N

[ yun. ] Yağlardan hasil edilən, texnikada, ətriyyat istehsalında və s.-də işlədilən dadı şirintəhər qatı maye; ən sadə üçatomlu spirt.
QLAVÁ
QLİSSÁNDO

Значение слова в других словарях