QOBELEN

is. [ fr. ] Əllə toxunmuş şəkilli divar xalçası.
QNOSEOLOJİ́
QOBÓY

Значение слова в других словарях