QNOSEOLOJİ́

sif. fəls. Qnoseologiyaya, idrak nəzəriyyəsinə aid olan. Qnoseoloji görüşlər.
QNOSEOLÓGİYA
QOBELEN

Значение слова в других словарях