QUCAQ-QUCAQ

zərf Çox, lap çox, çoxlu miqdarda, bollu, bol-bol.
Adsız ölən igidlərin o pərişan məzarına; Çiçək səpir qucaqqucaq, gül dağıdır ətək-ətək. S.Vurğun.

QUCAQ
QUCAQLAMA

Значение слова в других словарях