RÖVNƏQLƏNMƏ

Rövnəqlənmək”dən f.is.

Синонимы

  • RÖVNƏQLƏNMƏ bəzənmə — zinətlənmə — parlama — gözəllənmə
RÖVNƏQLƏNDİRMƏK
RÖVNƏQLƏNMƏK

Значение слова в других словарях