RƏĞBƏT

RƏĞBƏT – KÜFR Əvvəl küfrü ilə qorxudurdu; İndi rəğbəti ilə qorxudur (R.Rza).

RƏĞBƏT – NİFRƏT Aslan bütün komandir heyəti üzvləri ilə yaxından tanış olmuş və onların böyük rəğbətini qazanmışdı (S.Vəliyev); Xalqın qəzəb və nifrətinin həddi yox idi (S.Vəliyev).

REAL
RƏHMDİL

Значение слова в других словарях