RƏHMDİLLİK

RƏHMDİLLİK – ZALIMLIQ Rəhmdillik eləyirik, sonra da əzabını çəkirik (S.Vəliyev); Şahın zalımlığı hamıya aydın idi.

RƏHMDİL
RƏHMLİ

Значение слова в других словарях