RƏQQAS

RƏQQAS I is. [ ər. ] Rəqs edən, oynayan. Rəqqasələr oynayır, Qacar onlardan birini öpür (S.Vurğun).

RƏQQAS II is. [ ər. ] Saat mexanizminin hərəkətini tarazlayan kəfgir. Rəqqasın mütəmadi taqqıltısından başqa, otaqda heç nə eşidilmirdi (K.Kərimov).

RƏF
RƏNG

Значение слова в других словарях