Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «A» – 204
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

AĞAPPAQ

AĞAPPAQ – QAPQARA Qara gözlərin ağı süd kimi ağappaq, qarası kömür kimi qapqara (G.Hüseynoğlu).

AĞARMAQ

AĞARMAQ – BOZARMAQ Ağ dumanlar ağarır qaşlarda (S.Vurğun); Rəngi bozarmışdır, baxışları sərt (S.
подробнее

AĞARTMAQ

AĞARTMAQ – QARALTMAQ Verdiyev məruzəsinin üzünü on bir dəfə ağartdı, yenə ürəyi qızmadı (Mir Cəlal); Bir eşqin şimşəyi çaxdı başımda; Yerimdə kömürtək qaraltdı məni (İ.Tapdıq).

AĞBƏNİZ

AĞBƏNİZ – QARABƏNİZ Ağbəniz...
подробнее

AĞCİYƏR

AĞCİYƏR – CƏSARƏTLİ Əslində isə həddən artıq qorxaq, ağciyər idi (M.
подробнее

AĞCİYƏRLİK

AĞCİYƏRLİK – CƏSURLUQ Qulam, ağciyərlikdən ağ saç olmaq yaxşıdır (Ə.
подробнее

AĞGÖZ

AĞGÖZ – CƏSARƏTLİ İgid də qorxarmı? Ağgözə bir bax (S.
подробнее

AĞI

AĞI – ŞİRİN Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? (Nəbati); Nə şirindir, nə coşqundur azadlıq duyğuları (H.Hüseynzadə).

AĞILLI

AĞILLI – AXMAQ Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı (M.
подробнее

AĞILLILIQ

AĞILLILIQ – DƏLİLİK Əli öz ağıllılığı ilə hamını heyran edərdi.
подробнее

AĞILSIZ

AĞILSIZ – DÜŞÜNCƏLİ Böyük və ortancıl qardaş kiçik qardaşlarının bu ağılsız hərəkətinə heyrət edirdilər (A.Şaiq); Deyilənə görə, o sakit, düşüncəli və mühakimələrində aydınlığa meyil edən adam idi (M.İbrahimov).

AĞIR

AĞIR – YUMŞAQ Əhməd kişinin xasiyyəti çox ağırdır.
подробнее

AĞIRLAŞMAQ

AĞIRLAŞMAQ – YÜNGÜLLƏŞMƏK Soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır (Mir Cəlal); Amma elə ki, anam danışdı, elə bil mənim üstümdən dağ götürüldü. Yüngülləşdim və rahat oldum (M.İbrahimov).

AĞIRLIQ

AĞIRLIQ – YÜNGÜLLÜK Gülüşcan, mən böyük ağırlıq içindəyəm, hər günüm bir cəhənnəm əzabıdır (C.
подробнее

AĞIRTAXTALI

AĞIRTAXTALI – BOŞBOĞAZ Mehdiqulu ağırtaxtalı bir oğlandı, hələm-hələm canına isti keçməzdi (Mir Cəlal); Boşboğaz arvad ərini qabaqladı (M.İbrahimov).

AĞIRTƏBİƏTLİ

AĞIRTƏBİƏTLİ – CIRTQOZ Nurəddin anasından sonra birdən-birə dəyişir, ağırtəbiətli bir uşaq olur (S.
подробнее

AĞIZDOLUSU

AĞIZDOLUSU – HƏVƏSSİZ Biz onların yaradıcılığından ağızdolusu danışmalıyıq (M.
подробнее

AĞIZLAŞMAQ

AĞIZLAŞMAQ – BARIŞMAQ Mən ömrümdə söyüşməmişəm.
подробнее

AĞKÖYNƏK

AĞKÖYNƏK – CÜRƏTLİ Vahid elə uşaqlıqdan ağköynəkdir.
подробнее

AĞLADAN

AĞLADAN – GÜLDÜRƏN Ağladan yanında otur, güldürən yanında yox (C.Əlibəyov).