Словарь антонимов азербайджанского языка

Всего статей – 2557, статей на «V» – 43
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VU
 

VAHİD

VAHİD – MÜXTƏLİF Bir vahid millətə, iki hakimin; Dili doğmalaşdı… Bu lap ağ oldu; Doğma anamızın şəkərdən şirin; Bizə öyrətdiyi dil yasaq oldu (B.Vahabzadə); Təzadlı dünyanın müxtəlif qütblü; Mənfili, müsbətli fəlsəfəsi var (N.Kəsəmənli).

VAHİMƏ

VAHİMƏ – CƏSARƏT Tellini yenidən vahimə bürüdü. O qorxurdu (S.
подробнее

VAHİMƏLƏNMƏK

VAHİMƏLƏNMƏK – CƏSARƏTLƏNMƏK Telli yatmaq zamanı çatdıqca vahimələnməyə başladı (H.
подробнее

VAHİMƏLİ

VAHİMƏLİ – ÜRƏKAÇAN Birdən qabaqdan vahiməli bir səs eşidildi (Mir Cəlal); Bayır yumşaq, ürəkaçan bir bəyazlığa bürünmüşdü (B.Bayramov).

VAXTAŞIRI

VAXTAŞIRI – HƏRDƏNBİR Qazılan quyunun əyilə bilməsinin qarşısını almaq üçün əyriliyini vaxtaşırı ölçmək lazımdır (Ə.Quliyev); Hərdənbir ərinə də yazığı gəlirdi (M.İbrahimov).

VAR

VAR – YOX Vardan xeyir gələr, yoxdan ziyan (Ata. sözü).

VARLI

VARLI – FƏQİR İndi məndən nə istəyirsən? Sən bir varlı, mən bir fəqir (C.Cabbarlı).
подробнее

VARLI-HALLI

VARLI-HALLI – YOXSUL Bu kişi varlı-hallı bir adam idi (Ə.
подробнее

VARLI-KARLI

VARLI-KARLI – YOXSUL Varlı-karlı kişidir, niyə verməyək? (Mir Cəlal); Sizi bu yoxsul otağa gətirən mənəm! (M.S.Ordubadi).

VARLIQ

VARLIQ – YOXLUQ Ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər; Ruhim səni izlər (H.Cavid).
подробнее

VARLILIQ

VARLILIQ – KASIBÇILIQ O hələ varlılığı sayəsində başını birtəhər girləyir (T.
подробнее

VARMAQ

VARMAQ – GƏLMƏK Səba, əhvalımı bir-bir; Varıb ol yarə ərz eylə (M.V.
подробнее

VASİTƏSİZ

VASİTƏSİZ – DOLAYI Vasitəsiz nitq başqasının fikrini eyni ilə verməkdir.
подробнее

VAVEYLA

VAVEYLA – SEVİNC Çatmayır göylərə vaveylam (S.Rüstəm); Sevincimin həddi yox idi (M.İbrahimov).

VAYLI

VAYLI – SEVİNCLİ Çoxlu xəbər gətirdi; Şivənli, vaylı axşam (Ə.
подробнее

VEYL

VEYL – İŞLƏK Sən elə veylin üstündə öz əmini niyə belə ağrıdırsan? (S.
подробнее

VEYLLƏNMƏK

VEYLLƏNMƏK – İŞLƏMƏK Küçəbacada veyllənməkdənsə, uşaqlar qoy şəhərin tarixi yerlərini gəzsinlər, öyrənsinlər (Ə.Əbülhəsən); İşçilər istiyə baxmadan od kimi işləyirdilər (Mir Cəlal).

VƏCD

VƏCD – QORXU Sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim (M.F.
подробнее

VƏFALI

VƏFALI – ETİBARSIZ Lalə yalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın dost və köməkçi idi (M.
подробнее

VƏHDƏT

VƏHDƏT – AYRILIQ Bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir (S.
подробнее

VƏHŞƏT

VƏHŞƏT – SEVİNC Hamının üzündə vəhşət, iztirab və qorxu əlaməti görünür (A.
подробнее

VƏHŞƏTLİ

VƏHŞƏTLİ – MƏLAHƏTLİ Eşitdikcə bu vəhşətli sözləri; Əsdi bədəni, qızardı gözləri (A.
подробнее

VƏHŞİ

VƏHŞİ – MƏDƏNİ O nə vəhşi adamdır (S.
подробнее

VƏHŞİLİK

VƏHŞİLİK – İNSANLIQ Belədə o mən burada olduğuma görə, özünü ələ alacaq və məni kədərləndirməmək üçün vəhşilik etməyəcəkdir (M.S.Ordubadi); Ağ günlərə səsləyir insanlığı yurdumuz (Ə.Cəmil). VƏHŞİLİK – MƏDƏNİLİK Atam məni başa saldı ki, nefti elə beləcə yandırmaq vəhşilikdir (M.İbrahimov); Mehriban öz mədəniliyi ilə onları susdurmuşdur (Ə.Vəliyev).

VƏLVƏLƏ

VƏLVƏLƏ – SAKİTLİK Dəhşət dolu bir vəlvələ qopdu (H.
подробнее

VƏRƏQLƏNMƏK

VƏRƏQLƏNMƏK – ÖRTÜLMƏK Ömrünün keçmiş günləri bir kitab kimi açılaraq gözləri önündə vərəqlənirdi (M.İbrahimov); Göylər boz buludlarla örtülmüşdü (M.İbrahimov).

VƏRƏMLİ

VƏRƏMLİ – SAĞLAM Vərəmli adamlara həkimlər xüsusi qayğı ilə yanaşırlar.
подробнее

VƏTƏN

VƏTƏN – QÜRBƏT Əziz isə qürbətdən vətənə qayıdardı (C.Əmirov).

VİCDANLI

VİCDANLI – İNSAFSIZ Həyat vicdanlı və namuslu adamı mübarizlər cərgəsinə çıxarmışdır (S.
подробнее

VİCDANSIZ

VİCDANSIZ – İNSAFLI Əbdül adi bir nökər isə də, sizin kimi vicdansız deyil (C.
подробнее