AÇILIŞMAQ

AÇILIŞMAQ – SIXILMAQ Usta Ağababa əvvəl bir utandı, sonra isə yavaş-yavaş açılışdı (Çəmənzəminli); Fatma ağlamsındı, ancaq onu səsi çox nazikdir, özü də danışanda sıxılır (M.İbrahimov).

AÇILIŞMAQ – TUTQUNLAŞMAQ Birdən Gülnazı bərk-bərk qucaqlayıb öpdüm, bu əhvalat bizim açılışmağımıza səbəb oldu (T.Ş.Simürq); Mehralının siması tutqunlaşdı (Ə.Abbasquliyev).

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AÇILIŞMAQ f. 1. qarş. Bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AÇILIŞMAQ 1. свыкнуться, освоиться; 2. держать себя непринужденно, становиться развязным; 3. развиваться; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AÇILIŞMAQ глаг. 1. сближаться, сблизиться; осваиваться, освоиться; свыкаться, свыкнуться 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка (краткий)

AÇILIŞMAQ məhrəmləşmək — isinişmək — yaxınlaşmaq подробнее
AÇILIŞMAQ həyasızlaşmaq — sırtıqlaşmaq подробнее
AÇILIŞMAQ kamilləşmək — yetişmək — irəliləmək подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AÇILIŞMAQ f. 1. to get* used (to), to accus tom (to), to habituate oneself (to); 2. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan