Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Ü» – 29
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÜÇ ÜG ÜL ÜM ÜN ÜR ÜŞ ÜT ÜY ÜZ
 

ÜÇÜNCÜDƏ

Üçüncü dəfədə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜGİTMƏK

Üyütmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜLFƏT ETMƏK

Bir-biri ilə əlaqəsi olmaq, yaxınlıq etmək, əlaqə yaratmaq, ünsiyyətdə olmaq.

ÜLFƏT ƏRƏB

Qarşılıqlı, xoş münasibət, yaxınlıq, əlaqə. Başqası ilə ülfət eləmək ona cəza kimi gəlirdi. (“Leyli
подробнее

ÜLÜŞMƏK

Paylaşmaq, payı bölüşdürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜMMAN ƏRƏB

1. Böyük dəniz, dərya. 2. Məcazi mənada: hədsiz, həddən artıq, sonsuz, çox. (“Koroğlu” dastanının lü
подробнее

ÜN

Səs, səda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarşı yatan qarlı dağlar, Dağlar, səndə qarım qaldı. Əlim ç
подробнее

ÜNYETMƏZ

Çox uzaq, əlçatmaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ÜRBƏND

Bax: rübənd. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hürü xanım ürbəndi saldı üzünə. Qara ipək ürbənd qırmızı
подробнее

ÜRCAH

ürcah olmaq – rast gəlmək, təsadüf etmək. Sonra kağızı da götürüb yola düşdü. Çox getdi, az getdi, b
подробнее

ÜRGƏ

İkiyaşar dişi at balası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atını qoyarsan burada. Minərsən mənim Alagöz
подробнее

ÜRKƏ

Bax: ürgə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ÜRMƏK

Hürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜRYAN ƏRƏB

Çılpaq. Canda bir sahirdi cahan içində, Yanarsan alovda, sazan içində. Bir baği-bağçada üryan içində
подробнее

ÜRYAN ƏRƏB

Çılpaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kafir ərəb məni candan eylədi, Yaxdı kabab bağrım büryan eyləd
подробнее

ÜŞƏLƏMƏK

Tökmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mahru xanım qələm, kağız götürüb ürəyindəkilərini, xotkardan e
подробнее

ÜŞƏNDÜRMƏK

Əndişəyə salmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜŞMƏK

Toplanmaq, yığışmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÜŞŞAQ ƏRƏB

Aşiq sözünün cəmi. Səndə bu şivə nədir?! Zamana üşşağı, gözəl! Baxışın cəllad kimi, Qəmzələrin yağı,
подробнее

ÜŞTƏ

Bax: iştə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)